Optometrisch onderzoek

Standaard functioneel optometrisch onderzoek

Bij een standaard functioneel optometrisch onderzoek zullen de visueel technische vaardigheden worden onderzocht. Daarbij worden zowel de gezichtsscherpte, scherpstelling, oogsamenwerking alsook de oogbewegingen onderzocht. We gaan na of deze vaardigheden optimaal verlopen. Want bij een  visueel systeem waar de visueel technische vaardigheden niet optimaal verlopen zal de opname van de informatie niet efficiënt gebeuren. (voor kenmerken kan je bij ‘observatie’ terecht)

 

 

Volledig functioneel optometrisch onderzoek

Een volledig functioneel optometrisch onderzoek onderscheidt zich van een standaard onderzoek, omdat we hier ook naar de visueel perceptuele en visuo – motorische vaardigheden zullen kijken. Dus we kijken niet alleen of de informatie op de correcte wijze wordt opgenomen, maar ook of ze op een effieciënte manier zal verwerkt worden. Een volledig functioneel optometrisch onderzoek is aangewezen bij kinderen met lees- en leermoeilijkheden. (voor kenmerken kan je bij ‘observatie’ terecht)

 

 

Functioneel optometristen zijn geen oogartsen. Voor oogziekten neem je best contact op met je oogarts. Bij twijfel zal onmiddellijk doorverwezen worden naar een oogarts.