Voor wie?

  • bij een lui oog (amblyopie) of bij scheelzien (strabisme)
  • bij refractieafwijkingen zoals bijziendheid
  • bij oncomfortabel zien
  • bij klachten zoals hoofdpijn, wazig zicht, branderige ogen, algemene visuele vermoeidheid
  • bij concentratieproblemen (indien er visuele factoren zijn die het probleem in de hand kunnen werken)
  • bij leer- en leesmoeilijkheden (indien er visuele factoren zijn die het probleem in de hand kunnen werken)
  • om de visuele vaardigheden te verbeteren van sportlui
  • bij niet-aangeboren hersenletsels