Zien vs zicht

Zien en zicht zijn niet hetzelfde. Het zicht is het ontvangen van beelden via de ogen. Het zien is het kunnen begrijpen en verwerken van deze ontvangen beelden. We analyseren en verbeteren we het proces tussen zicht en zien. Op die manier krijg je inzicht in het zien en is een beter en comfortabeler zien in zicht. Zien is een betekenis geven aan een beeld dat je ziet.

 

 

Eend of konijn?

 

 

Eskimo of Indiaan?