Info terugbetalingen bril

Info terugbetalingen bril

Nationaal RIZIV

Deze personen komen in aanmerking voor een teruggave:

 • onder 18 jaar
 • ouder dan 65jaar
 • voorschrift hoger dan 8.00 Dpt

Voor de juiste regelgeving kan je terecht in onze winkel.

Christelijke Mutualiteit (CM)

Bij aankoop van een brilmontuur, brilglazen of een combinatie ervan:

 • tot en met 18 jaar: tegemoetkoming tot 50 euro per kalenderjaar.
 • vanaf 19 jaar: tegemoetkoming tot 40 euro per kalenderjaar.

De tegemoetkoming geldt niet:

 • voor een bril met dioptrie nul
 • voor herstellingen
 • als je een vergoeding krijgt van de ziekteverzekering.

Hier lees je meer.

Socialistische Mutualiteit (Bond Moyson)

Voorwaarden:

 • De glazen moeten door je oogarts zijn voorgeschreven.
 • Het medisch voorschrift vermeldt onder meer de sterkte van de correctie en de oogaandoening indien nodig.
 • Het getuigschrift van aflevering van je opticien en het voorschrift van de oogarts bezorg je aan het ziekenfonds, waar de terugbetaling wordt bepaald.

Brilmontuur:

 • jonger dan 18 jaar: maximaal 2X een forfaitaire tegemoetkoming. Dit forfait kan maar eenmaal voor eenzelfde montuur worden toegekend.
 • terugbetaling: 28 euro
 • Ben je een gewoon verzekerde en is je opticien niet geconventioneerd, dan krijg je 21,00 euro terugbetaald.

Hier lees je meer.

Liberale Mutualiteit (LM)

Bij aankoop van een brilmontuur en brilglazen:
Om de 3 jaar een tussenkomst van 50 euro.

Voorwaarden:

 • Er is geen tegemoetkoming voor de aankoop van een zonnebril.
 • De terugbetaling is nooit meer dan het persoonlijk aandeel dat je hebt betaald.

Hier lees je meer.

Onafhankelijke Ziekenfonds (OZ)

Bij aankoop van een bril, brilglazen,brilmontuur,zonnebril met corrigerende glazen, oogpleisters voor kinderen bij de behandeling van een lui oog (amblyopie).
Tegemoetkoming tot € 50 per persoon per kalenderjaar.

Voorwaarden:

 • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten.
 • in geval van een tussenkomst van de verplichte verzekering kan je voor het eventuele restbedrag nog een tegemoetkoming – via dit voordeel krijgen.
 • brilglazen moeten een dioptrie groter of kleiner dan nul hebben.
 • de tegemoetkoming voor een montuur kan enkel gegeven worden als dit wordt aangekocht voor een bril met corrigerende glazen.
 • de tegemoetkoming voor oogpleisters geldt enkel in geval van de behandeling van een lui oog (amblyopie). De oogpleisters moeten aangekocht worden in de OZ Shop, in een apotheek of bij een opticien.

Hier lees je meer.

Neutraal Ziekenfonds (NZ)

Terugbetaling bril ongeacht de leeftijd:
Jaarlijks een terugbetaling voor hun bril tot 50 euro.
Indien je beschikt over een voorschrift van de oogarts krijg je om de 4 jaar 50 euro extra.

Hier lees je meer.