Info terugbetalingen Hoorapparaat

Info terugbetalingen hoorapparaat

Nationaal RIZIV

 • Jonger dan 18 jaar: elke drie jaar
  ​monofonisch toestel (voor één oor): € 1136,11
  ​stereofonisch toestel (voor beide oren): ​€ 2250,37
 • Ouder dan 18 jaar: elke vijf jaar
  monofonisch toestel​ (voor één oor): € 666,00​
  ​stereofonisch toestel (voor beide oren):​ € 1318,27

Wordt er na de testperiode geen definitief apparaat afgeleverd, dan kan je een tegemoetkoming van 90,50 euro ontvangen als tussenkomst in de reeds gemaakte kosten.

Voorwaarden:

 • Je hoorapparaat moet je minstens 5% gehoorwinst opleveren.
 • Je hebt een hoorverlies aan het toe te rusten oor van minstens 40 dB. Als je jonger bent dan 18 jaar komt een hoorverlies van minder dan 40dB ook in aanmerking.
 • Je moet eerst gehoortesten doen bij de neus-, keel- en oorspecialist en deze zal je doorverwijzen naar een audicien.
 • De audicien zal ook testen afnemen en je indien nodig de COSI vragenlijst laten invullen.
 • Vervolgens kan je een apparaat op proef dragen voor minstens 14 dagen.
 • Na deze proefperiode zal de audicien een verslag opmaken waaruit blijkt dat het apparaat minstens 5% gehoorwinst oplevert.

In sommige gevallen is er echter een vroegtijdige hernieuwing mogelijk.

 • Als er een verslechtering is van minstens 20dB tov de vorige aflevering
 • Als er om medische redenen moet overgeschakeld worden van een toerusting met luchtgeleiding naar beengeleiding of omgekeerd.

Wordt er na de testperiode geen definitief apparaat afgeleverd, dan kan je een tussenkomst ontvangen van € 90,50 voor de reeds gemaakte kosten.

Verplichte verzekering
Voorwaarden:

 • Je hebt een gehoorverlies van 40dB of meer aan het oor waarvoor je een hoorapparaat aankoopt. Hier bestaan enkele uitzonderingen op.
 • Je hoorapparaat levert minsten 5dB gehoorwinst. Ook hier bestaan enkele uitzonderingen op.

Christelijke Mutualiteit (CM)

50 euro bij de aankoop van een monofonisch hoorapparaat (voor één oor);
100 euro bij de aankoop van een stereofonisch hoorapparaat (voor beide oren);

Voorwaarden:

 • Je bent lid van CM.
 • Je krijgt een tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor je hoorapparaat.
 • Je kocht je hoorapparaat bij een door het Riziv erkende audicien.
 • Batterijen en andere toebehoren worden niet vergoed.

Onafhankelijke Ziekenfonds (OZ)

Hier lees je meer.

Neutraal Ziekenfonds (NZ)

Krijg je na de verplichte testperiode toch geen hoorapparaat, ontvang je alsnog een forfait van 90,50 euro voor de reeds gemaakte kosten.